Niniejsza strona internetowa nie ma charakteru reklamowego, służy wyłącznie celom informacyjnym. Informacje zawarte na stronie mają charakter ogólny, nie stanowią porady prawnej ani oferty świadczenia usług prawniczych. Wszelkie opracowania, artykuły umieszczone na stronie mają jedynie charakter ogólny i nie stanowią wyczerpującego opracowania prawnego danej problematyki. Celem uzyskania pomocy prawnej należy zwrócić się bezpośrednio do właściciela Kancelarii Małgorzaty Koczan.
Zawartość strony, a między innymi tekst, rozwiązania graficzne oraz informatyczne, chronione są prawem autorskim. Wszelkie prawa autorskie z tego tytułu przysługują, na zasadzie wyłączności, właścicielowi Kancelarii Małgorzacie Koczan. Jakiekolwiek wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na stronie, w tym kopiowanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie ,jest niedozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela Kancelarii.

Zmiany

­

Zgromadzenie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Obecna sytuacja związana z epidemią niesie ze sobą różnego rodzaju ograniczenia, stąd ustawodawca podjął różnego typu formy wsparcia dla przedsiębiorców, mniej lub bardziej udane. I tak przykładowo ustawą z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych [...]

Autor |16 kwietnia 2020|Bez kategorii, Spółki, Zmiany|0 komentarzy

Zmiany w prawie przy umowach zlecenia i świadczenia usług

1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany dotyczące umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług. Zmiany zostały uchwalone 22 lipca 2016 r., zaś prezydent podpisał je 5 sierpnia 2016 r. Nowe prawo m.in. narzuca minimalną stawkę godzinową dla osób świadczących usługę na podstawie wymienionych wyżej umów. Zmiany zachodzą również w kwestii częstotliwości wypłacania wynagrodzenia. [...]

Autor |11 września 2017|Bez kategorii, Zmiany|0 komentarzy

Ułatwienia w dochodzeniu roszczeń dla przedsiębiorców

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności weszła w życie 1 czerwca br. Stanowi ona część pakietu ułatwień dla przedsiębiorców wprowadzonych w ramach „100 zmian dla firm”. Ustawa ta ma na celu ułatwienie dochodzenia należności przez wierzycieli oraz poprawienie płynności finansowej przedsiębiorstw, narażonych dotychczas na długie [...]

Autor |23 sierpnia 2017|Bez kategorii, Zmiany|0 komentarzy

Nowe formularze

Kiedy dłużnik nadal nie płaci, a działania na etapie polubownym nie przynoszą rezultatów pozostaje windykacja przymusowa. Tryby dochodzenia roszczeń Przed złożeniem samego pozwu należy najpierw się zastanowić w jakim trybie dochodzić swoich roszczeń.     Możliwości są różne, np.: tryb zwykły tryb nakazowy tryb upominawczy tryb uproszczony elektroniczne postępowanie upominawcze bankowy tytuł egzekucyjny. Nowe formularze [...]