PRAKTYKI

Kancelaria Radców Prawnych LEX OPTIM  z siedzibą w Lublinie przyjmie na nieodpłatną praktykę studenta studiów prawniczych lub administracyjnych.

Od kandydata oczekujemy:

 • Samodzielności w wykonywaniu zadań
 • Wzięcia pełnej odpowiedzialności za swoje działania
 • Pozytywnego nastawienia i zaangażowania
 • Elastyczności
 • Uczciwości
 • Otwartości
 • Skrupulatności
 • Chęci ciągłego rozwoju
 • Pracowitości
 • Umiejętności radzenia sobie ze stresem
 • Umiejętności pracy w zespole
 • Dyspozycyjności

Obszary praktyki:

Wymagamy w szczególności znajomości następujących obszarów prawa:

prawo cywilne, prawo zobowiązań, prawo handlowe, prawo gospodarcze, prawo zamówień publicznych, postępowanie cywilne, prawo nieruchomości, prawo podatkowe, prawo autorskie, ochrona danych osobowych.

Zakres obowiązków:

 • Przestrzeganie standardów obowiązujących w kancelarii oraz ich współtworzenie
 • Sporządzanie opinii prawnych
 • Sporządzanie wzorów umów i ich opiniowanie
 • Obsługa bieżąca Klientów kancelarii
 • Sporządzanie raportów z powierzonych zadań
 • Efektywne zarządzanie sobą w czasie
 • Przygotowywanie pism procesowych
 • Tworzenie artykułów, prezentacji i szkoleń
 • Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z Klientem
 • Przygotowywanie projektów wystąpień do sądów i innych instytucji
 • Wsparcie działań marketingowych Kancelarii
 • Aktywne uczestnictwo w naradach zespołu i szkoleniach
 • Stawianie sobie celów oraz rozliczanie się z ich realizacji
 • Wysyłanie i odbieranie korespondencji
 • Odpowiedzialność za obieg dokumentów w kancelarii
 • Inne czynności sekretarskie

Mile widziana praktyczna znajomość języka angielskiego.

CV wraz z listem motywacyjnym proszę kierować na adres kancelaria@lexoptim.pl