Kancelaria Radców Prawnych LEX OPTIM dba o zachowanie płynności finansowej naszych Klientów poprzez działania na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym. Tworzymy odpowiednie zapisy w umowach z kontrahentami, czuwamy nad terminowością regulowania zobowiązań przez kontrahentów, a w razie konieczności podejmujemy działania sądowe i egzekucyjne.
Monitorujemy sprawy i informujemy na bieżąco o nowych okolicznościach w sprawie.

Współpracujemy z prężnie i szybko działającymi kancelariami komorniczymi.