Kancelaria Radców Prawnych LEX OPTIM posiada doświadczenie w przygotowywaniu wzorów umów i ich opiniowaniu. Z umowami pracujemy na co dzień. Do przykładowych umów, w których Kancelaria posiada doświadczenie należą: sprzedaż, dostawa, najem, dzierżawa, zlecenia, dzieła, roboty budowlane, licencyjne, świadczenie usług, zachowanie poufności, dystrybucyjna, agencyjna, umowy o współpracy.

Tworzymy także regulaminy na platformy internetowe i dla sklepów internetowych.