Kancelaria Radców prawnych LEX OPTIM pomaga w doborze optymalnej dla danego przedsięwzięcia formy prawnej. Analizujemy potencjalne korzyści i zagrożenia oraz ryzyko finansowe i gospodarcze związane z daną formą organizacyjną przyszłej działalności gospodarczej. Pomagamy w przekształcaniu firm, przeniesieniach majątku do spółek i likwidacjach firmy.

Pomagamy przy rejestracji spółek osobowych i kapitałowych, rejestrujemy zmiany, pomagamy w zakończeniu działalności spółek.

Reprezentujemy w sporach z tytułu pociągnięcia odpowiedzialności członków zarządu z art. 299 kodeksu spółek handlowych.

Przygotowujemy wzory uchwał i zarządzeń dla spółek. Tworzymy regulaminy rad nadzorczych i regulaminy zarządu.

Pomagamy w przypadku konfliktów między wspólnikami, naruszeniach zakazu działalności konkurencyjnej, czy działań na szkodę spółki.

Prowadzimy stałą obsługę spółek prawa handlowego, jak i świadczymy doraźne doradztwo prawne w zakresie prawa korporacyjnego, Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Krajowym Rejestrem Sądowym.