Kancelaria Radców Prawnych LEX OPTIM reprezentuje przed sądami wszystkich instancji i organami.
Przygotowujemy pozwy w sprawach cywilnych, gospodarczych, sprawach spadkowych czy sprawach z zakresu prawa pracy.

Możemy pomóc na etapie pisania pozwu przed sądem I instancji, jak i postępowania odwoławczego np. sporządzenia apelacji czy skargi.

W przypadku przyjęcia przez kancelarię reprezentacji aktywnie bierzemy udział w postępowaniach, nie tylko poprzez pisanie pism procesowych, negocjacje ugodowe, udział w rozprawach, przedstawianie wniosków procesowych, zgłaszanie zastrzeżeń procesowych, ale też informujemy klientów o stanie ich sprawy, o ich uprawnieniach procesowych, o możliwych działaniach. Przygotowujemy klientów do udziału w rozprawach. Nasi klienci mają także pełny dostęp do pism procesowych.