Kancelaria zajmuje się sporządzaniem opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej, a także postępowania egzekucyjnego w administracji.

Reprezentujemy klientów w toku całego postępowania administracyjnego, zarówno na etapie złożenia wniosków, jak i odwołań od decyzji czy zażaleń. Reprezentujemy także przed sądami administracyjnymi.