Kancelaria Radców Prawnych Lex Optim w Lublinie świadczy pomoc prawną z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Skupiamy się na obsłudze firm, dla których tworzymy dokumentację zapewniającą bezpieczne przechowywanie akt pracowników oraz klientów, z którymi nawiązano współpracę. Oferujemy wsparcie prawne podczas wdrażania proponowanych przez nas rozwiązań, poprzedzone odpowiednio przeprowadzonym audytem.

Doradzamy Klientom w zakresie wprowadzenia i aktualizacji obligatoryjnych narzędzi prawnych w zakresie ochrony danych osobowych. Nasze usługi obejmują m.in.:

– bieżące doradztwo we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym związanych z wdrożeniem nowych zasad ochrony danych osobowych wprowadzonych przez RODO (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),

– weryfikacja przedsiębiorstwa Klienta pod kątem zgodności procedur przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych z odpowiednimi przepisami prawa (w tym audyty bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów, sieci, jak i aplikacji internetowych) zakończona raportem opisującym uchybienia,

– opracowanie dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, umów o powierzeniu przetwarzania i udostępnieniu danych osobowych, zarówno na gruncie obowiązujących przepisów, jak również spełniających wymogi RODO, (z dostosowaniem rozwiązań do specyfiki branży Klienta oraz dostępnych i wykorzystywanych narzędzi i technologii informatycznych),

– analiza i konstruowanie dopasowanych do potrzeb Klienta klauzul informacyjnych oraz formułek umożliwiających legalne pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych, (w tym z uwzględnieniem ich wykorzystania na cele marketingowe),

– reprezentacja Klienta na każdym etapie postępowania przed GIODO (od 25 maja 2018 r. przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w tym w postępowaniach kontrolnych oraz przed sądami administracyjnymi,

– merytoryczne wsparcie dla administratora danych osobowych oraz administratora bezpieczeństwa informacji (ABI).