Analizujemy stan prawny nieruchomości, pomagamy przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości. Tworzymy i opiniujemy umowy najmu, dzierżawy. Obsługujemy inwestycje budowlane.

Reprezentujemy w postępowaniach o zapłatę z tytułu czynszu najmu, dzierżawy, jak i o wydanie lokalu.