Dziś chciałabym Cię trochę skłonić do przemyśleń nad czynnikami, które z pewnością wpływają na sytuację finansową Twojej firmy, a co za tym idzie windykacjajej sukces biznesowy !

Pewnie przyszło Ci do głowy od razu kilka takich czynników. Ja dziś zwrócę uwagę na jeden z aspektów. Niewątpliwie takim czynnikiem w mojej ocenie jest system zarządzania należnościami, który w swojej firmie wdrożyłeś. Bo zakładam, że jakiś tam system przyjąłeś, nawet jeśli nie ma on sformalizowanych ram. Tylko zauważ, że piszę tutaj o zarządzaniu należnościami, a nie ich windykacji. Windykacja to najprościej ujmując proces dochodzenia przeterminowanych należności, obejmujący wszelkie działania (prawne, procesowe i faktyczne) zmierzające do odzyskania należności. Dla mnie windykacja jest pojęciem węższym niż zarządzanie należnościami.

Po co wprowadzać system zarządzania należnościami?

Dlaczego zarządzanie należnościami w firmie jest ważne? Myślę, że sam dobrze wiesz, ale mimo to pokuszę się o wskazanie w tym miejscu kilku powodów:

 1. pogarszanie się moralności płatniczej dłużników
 2. niestabilna sytuacja gospodarcza
 3. Twoi klienci mogą sami mieć problemy z odzyskiwaniem należności, dlatego Tobie nie płacą
 4. w warunkach dużej konkurencji istotnym czynnikiem jest cena, Klienci oczekują kredytów kupieckich, limitów kredytowych
 5. niektórzy Klienci stosują nieuczciwe praktyki by wstrzymywać płatności powołując się na rzekome uszkodzenia  lub braki w dostawach
 6. jeśli masz płatność uzależnioną od momentu odbioru faktury Klienci przedłużają moment potwierdzenia odbioru faktury
 7. Klienci w sposób celowy i jednostronny wydłużają okresy płatności.
 8. Dobrze ułożony system zarządzania należnościami pomaga w skutecznej i szybkiej ich windykacji.

System zarządzania należnościami w firmie a skuteczna windykacja

Pamiętaj!

Sukces Twojej firmy zależy od działań podejmowanych jeszcze przed powstaniem należności.

Jakie więc mogą być przykładowe działania w ramach przyjętego systemu zarządzania należnościami?

 1. Stworzenie w Twojej firmie jasnych i spójnych zasad sprzedaży, warunków zapłaty, spójnych z celami biznesowymi w firmie.
 2. Ustalenie jasnej polityki udzielania kredytów handlowych i wdrożenie zasad polityki kredytowania kontrahentów.
 3. Podział odpowiedzialności między poszczególnymi uczestnikami procesu zarządzania należnościami.
 4. Ustalenie zasad kontroli nad wdrożonym systemem zarządzania należnościami oraz rozliczanie z efektów podejmowanych działań.
 5. Ustalenie działań prewencyjnych podejmowanych w celu identyfikacji i poziomu ryzyka. (takim działaniem przykładowo może być weryfikacja kontrahenta w ogólno dostępnych rejestrach, jakie informacje możesz w nich uzyskać za darmo możesz przeczytać we wpisie pt. “Skuteczność windykacji, a weryfikacja kontrahenta” . )
 6. Ustalenie zasad przy podpisywaniu umów z kontrahentami w celu dostosowania zapisów umowy do poziomu ryzyka.
 7. Wprowadzanie zabezpieczeń.
 8. Dokumentowanie należności.
 9. Stosowanie pieczęci prewencyjnej, o której możesz przeczytać we wpisie pt. Pieczęć prewencyjna.
 10. Ustalenie działań związanych z monitorowaniem nieprzeterminowanych należności.
 11. Ustalenie działań związanych z monitorowaniem przeterminowanych należności, a więc działań podejmowanych w  ramach windykacji polubownej i przymusowej.

Mam nadzieję, że wpis ten zainspirował Cię do przemyślenia systemu zarządzania należnościami, jaki wprowadziłeś w swojej firmie. Gdybyś potrzebował pomocy w ułożeniu systemu zarządzania należnościami skontaktuj się z nami.

Ciąg dalszy nastąpi… 😉

Photo credit: 401(K) 2013 via Foter.com / CC BY-SA