skuteczność windykacjiMasz problem z zachowaniem płynności finansowej w firmie? A może chcesz tego problemu uniknąć i zastanawiasz się jak zweryfikować wiarygodność kontrahenta? Zastanawiasz się nad poprawą skuteczności windykacji w swojej firmie?

Jeśli prowadzisz działalność to zanim zaczniesz współpracę z daną firmą dobrze by było byś poświęcił chwilę na poszukanie podstawowych informacji o kontrahencie. W razie pojawienia się problemów z płatnościami pozyskane informacje mogą okazać się bezcenne. Po analizie takich informacji może też dojdziesz do wniosku, że należy lepiej zabezpieczyć swój interes we współpracy z danym podmiotem.

Jakie informacje mogą wpływać na wiarygodność kontrahenta? Przykładowo: data rejestracji firmy, forma działalności, informacje o zawieszeniu, upadłościach, otwarciu likwidacji firmy.

Gdzie zatem szukać informacji na temat wiarygodności kontrahenta? ​

Krajowy Rejestr Sądowy-informacje przydatne do windykacji

Krajowy Rejestr Sądowy – podstawowe źródło danych m.in. o spółkach jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółkach z o.o., akcyjnych. KRS prowadzony jest przez sądy rejestrowe właściwe dla siedziby danego podmiotu.

Jakie informacje można znaleźć w KRS:

 • Oznaczenie formy prawnej
 • Numer REGON/NIP
 • Firma, pod która spółka działa
 • Dane o wcześniejszej rejestracji
 • Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?
 • Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?
 • siedziba podmiotu, adres,
 • oddziały
 • informacje kiedy umowa spółki była zawarta i kiedy była zmieniana
 • czas na jaki spółka została utworzona
 • sposób powstania spółki
 • dane wspólników takie jak np. imię, nazwisko, PESEL, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim, czy została zawarta małżeńska
 • umowa majątkowa, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami, czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych
 • kto jest uprawniony do reprezentacji i jaki jest sposób reprezentacji danego podmiotu
 • czy są ustanowieni prokurenci
 • jaki jest przedmiot działalności spółki
 • wzmianki o złożonych dokumentach
 • Sprawozdania grupy kapitałowej
 • Zaległości
 • Wierzytelności
 • Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
 • Informacje o umorzeniu prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, ze z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
 • Informacje o kuratorze
 • Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
 • Informacje o podziale, połączeniu lub przekształceniu spółki
 • Informacje o postępowaniu upadłościowym
 • Informacje o postępowaniu układowym
 • Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
 • Informacje o zawieszeniu działalności gospodarczej.

Jak widzisz bardzo wiele informacji można uzyskać nie ruszając się z domu, wystarczy tylko wyszukać podmiot w wyszukiwarce KRS i pobrać wydruk w pdf. W dodatku nic to nie kosztuje.

Obecnie, możliwy jest bezpłatny dostęp do danych. Wystarczy skorzystać z wyszukiwarki podmiotów dostępnej pod linkiem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu.​ Dodatkowo możesz to zrobić także z urządzenia mobilnego poprzez stronę www.aktualnyodpis.pl

Jeśli chciałbyś uzyskać dodatkowe informacje możesz także zobaczyć akta spółki, w których znajduje się jeszcze wiele innych informacji ponad te wskazane wyżej np. finansowe, gdyż są tam sprawozdania spółek, uchwały, inne dane dotyczące wspólników.

Wgląd do akt jest powszechny, nie trzeba wykazywać się interesem prawnym. Najlepiej przed przyjazdem do sądu po prostu zamówić wcześniej akta do czytelni KRS w danym sądzie. Akta można zamówić telefonicznie. Listę sądów rejestrowych możesz znaleźć m.in. we wpisie pt. Właściwość sądu KRS.

Jeśli daleko Ci do sądu z obszaru właściwości Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku fotokopie akt możesz zamówić w naszej Kancelarii za niewielką opłatą. Możesz się z nami skontaktować np. poprzez formularz kontaktowy.

CEIDG

Jeśli twój kontrahent jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub jest wspólnikiem spółki cywilnej informacji o nim powinieneś szukać w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej .

Możesz w nim uzyskać takie dane, jak np.:

 • Imię, Nazwisko
 • Numer NIP/Numer REGON
 • Firma przedsiębiorcy
 • Adres głównego miejsca wykonywania działalności
 • Adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności
 • Adres do doręczeń
 • Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
 • Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności
 • Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności
 • Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
 • Data wykreślenia wpisu z rejestru
 • Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
 • Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
 • Informacje o małżeńskiej wspólności majątkowej
 • Informacje o spółkach cywilnych, których wspólnikiem jest przedsiębiorca
 • Informacje o zakazach dotyczących przedsiębiorcy
 • Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego
 • Informacje o pełnomocnikach przedsiębiorcy

Ja osobiście lubię też przeglądać historie wpisów, które mogą być ciekawym źródłem informacji.

Mam nadzieję, że zainspirowałam Cię do korzystania z powszechnie dostępnych informacji, które mogą się przyczynić do usprawnienia windykacji należności w Twojej firmie.

Photo credit: Images_of_Money via Foter.com / CC BY