Czy zdarzyło Ci się kiedyś, że Twój Najemca pomimo, że wygasła mu umowa najmu nie opuścił lokalu, a przy tym  nie płacił Ci za jego zajmowanie ?

Poczytaj jak udało nam się pomóc jednemu z naszych klientów, który znalazł się w takiej sytuacji.

Najemca od kilku lat wynajmował lokal od naszego klienta. Niestety zaczął on notorycznie zalegać z płatnościami czynszu. Klient wobec powyższego zdecydował się wypowiedzieć umowę Najemcy i ta wygasła. Niestety Najemca w dalszym ciągu lokal zajmował i nie uiszczał z tego tytułu żadnych należności.

Pomoc kancelarii sprowadzała się do tego, że złożyliśmy pozew o eksmisję, a następnie pozew o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu przeciwko byłemu najemcy.

Po około dwóch i pół miesiąca od wniesienia do właściwego sądu pozwu o odszkodowanie uzyskaliśmy nakaz zapłaty, który się uprawomocnił. Po otrzymaniu klauzuli wykonalności na prawomocny nakaz zapłaty skierowaliśmy sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego. Po roku i 4 miesiącach od złożenia pozwu cała należność zasądzona nakazem zapłaty została wyegzekwowana przez komornika. Ponieważ egzekucja była skuteczna komornik ściągnął od dłużnika nie tylko należność główną, odsetki, ale też wszystkie koszty postepowania, w tym opłaty sądowe, zaliczki na wydatki komornicze oraz koszty zastępstwa związane z udziałem naszej kancelarii, zarówno na etapie postępowania sądowego, jak i postępowania egzekucyjnego.

Praktyczna wskazówka: jeśli najemca lokalu zajmuje lokal bez tytułu prawnego możesz żądać od niego zapłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu. Chętnie w tym pomożemy, gdyż już wielokrotnie występowaliśmy w tego typu sprawach przed sądami jako pełnomocnik procesowy, działając w imieniu naszych klientów.