Odszkodowanie powypadkowe, to odszkodowanie należne osobie, która uległa wypadkowi w pracy, gospodarstwie domowym czy za granicą, pod warunkiem uprzedniego wykupienia odpowiedniego ubezpieczenia. Od czego zacząć ubieganie się o ten rodzaj odszkodowania, jeśli ulegliśmy wypadkowi w miejscu pracy?

Złe warunki pracy, nieprawidłowo zabezpieczony sprzęt, brak odpowiednich kwalifikacji i odpowiedniego przeszkolenia… Wszystkie te czynniki mogą prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń. Wielu poszkodowanych, z obawy przed utratą pracy, rezygnuje z roszczeń odszkodowawczych. To ogromny błąd! Nigdy nie powinniśmy się godzić na rezygnowanie z przysługujących nam praw. Co więc zrobić w sytuacji wypadku w miejscu pracy?

Zgłoszenie wypadku

 

Po pierwsze, należy jak najszybciej zgłosić sprawę do swojego pracodawcy. Zgłoszenia może dokonać poszkodowany lub osoba, która zauważyła zdarzenie. Pracodawca ma obowiązek udzielić poszkodowanego pierwszej pomocy, zabezpieczyć miejsce wypadku oraz ustalić przyczyny i okoliczności zdarzenia. Dodatkowo zobowiązany jest do sporządzania protokołu powypadkowego lub karty wypadku oraz doręczenie ich poszkodowanemu (w razie wypadku śmiertelnego członkom rodziny poszkodowanego) oraz w pewnych sytuacjach właściwej jednostce inspekcji pracy.

Zgłoszenie roszczeń

 

Poszkodowanemu przysługują dwie równoległe drogi dochodzenia roszczeń:

  • z ZUS – w sytuacji należytego udokumentowania poniesionego uszczerbku, z tytułu wypadku przy pracy, ZUS może orzec o przyznaniu szeregu świadczeń. Najważniejsze z nich to: jednorazowe odszkodowanie, odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego oraz świadczenia rehabilitacyjne.

  • bezpośrednio od pracodawcy – w porównaniu do świadczeń uzyskiwanych z ZUS – z założenia limitowanych co do swojej wysokości – nie ma ustawowych ograniczeń wysokości odszkodowania dochodzonego bezpośrednio od pracodawcy. Uzyskiwane tą drogą kwoty mogą zatem osiągać pułap nawet kilkudziesięciu, a w przypadku śmierci bądź ciężkiego kalectwa, nawet kilkuset tysięcy złotych.

Warto podkreślić, że obecnie wiele firm posiada, w zakresie skutków swojej działalności, dobrowolną polisę OC.

Ponadto przy dochodzeniu takiego odszkodowania warto mieć świadomość, że ma ono charakter uzupełniający wobec świadczeń jakich można domagać się od ZUS i można go się domagać dopiero gdy otrzymane środki nie pokryły szkody w całości. Tak wypowiedział się Sąd Najwyższy w sprawie II UKN 155/98 Cywilnoprawna odpowiedzialność pracodawcy za skutki wypadku przy pracy ma charakter uzupełniający. Pracownik nie może dochodzić odszkodowania i renty na podstawie art. 444 KC przed rozpoznaniem jego roszczeń o świadczenia przysługujące na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 1975 o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w sprawie uzyskania odszkodowania powypadkowego, zapraszamy do skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia. Dokonamy wnikliwej analizy Państwa przypadku i zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby Państwa odszkodowanie, było jak najbardziej satysfakcjonujące.