CO TO JEST PROSTA SPÓŁKA  AKCYJNA?

Prosta spółka akcyjna to nowy typ spółki kapitałowej w ustawie kodeks spółek handlowych. Podstawy prawne prostej spółki akcyjnej stworzyła ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy- Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nią, tworzenie prostych spółek akcyjnych ma być możliwe już od marca 2020 rok. Być może jednak wejście w życie przepisów dotyczących p.s.a. opóźni się aż do marca 2021 roku. z uwagi na poselskie poprawki do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych  ustaw w związku z odroczeniem wprowadzenia elektronicznego postępowania rejestrowego.

Prosta spółka akcyjna, w skrócie P.S.A., z założenia ma być nowatorską formą prawną przedsiębiorstwa wychodzącą naprzeciw potrzebom przedsiębiorców. Powstała z myślą o startupach, które z rzadka dysponują wystarczającymi zasobami finansowymi na rozpoczęcie działalności i rozwój nowej technologii. Prosta spółka akcyjna ma łączyć w sobie zalety tradycyjnej spółki akcyjnej ze stosunkowo prostym prowadzeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ministerstwo Rozwoju wskazuje na swojej stronie internetowej, że prosta spółka akcyjna powstała z myślą o „wzmocnieniu rozwoju startupów w Polsce, zwiększeniu ich konkurencyjności oraz zahamowaniu eksportu polskich pomysłów za granicę”.

Jakie są najważniejsze cechy prostej spółki akcyjnej?

  • Minimalny kapitał akcyjny wynosi 1 zł. Dla porównania, minimalny kapitał zakładowy w popularnej spółce z o.o. wynosi 5 000 zł, a w spółce akcyjnej aż 100 000 zł.
  • Można zostać akcjonariuszem bez wkładu pieniężnego. W prostej spółce akcyjnej duże znaczenie ma także know-how, a więc wkładem do niej może być także praca czy usługi.
  • Rejestracji spółki można dokonać w systemie 24h za pomocą formularza elektronicznego. Możliwe także będzie zarejestrowanie prostej spółki akcyjnej w tradycyjny sposób.
  • Akcje P.S.A nie będą notowane na giełdzie. Istnieje jednak możliwość przekształcenia prostej spółki akcyjnej w zwykłą spółkę akcyjną, co umożliwi jej wejście na giełdę.
  • Uchwały w prostej spółce elektronicznej mogą być podejmowane przy pomocy środków komunikacji elektronicznej.

Z pewnością prosta spółka akcyjna jest wartym uwagi rozwiązaniem prawnym dla przedsiębiorców, dlatego w kolejnych wpisach na stronie będziemy przybliżać wady i zalety prostej spółki akcyjnej, sposób jej założenia oraz pozostałe aspekty prawne.