Nowy 2020 Rok rozpoczął się telefonem od Klienta Kancelarii, którego reprezentowaliśmy w sprawie o ustalenie prawa do emerytury. Klient właśnie otrzymał na konto zaległą emeryturę od ZUS po wygraniu przez nas sprawy w przed sądem I jak i II instancji.

Cieszymy się bardzo z tego sukcesu, podobnie jak nasz Klient.

Sprawa przebiegała następująco. Klient złożył wniosek do ZUS o przyznanie wcześniejszej emerytury. ZUS wydał decyzję odmowną uznając, że nasz Klient nie udowodnił wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego oraz nie udowodnił co najmniej 15-letniego okresu pracy w szczególnych warunkach, wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Zaskarżyliśmy decyzję ZUS w całości. Nasza pomoc polegała na pełnej reprezentacji w sprawie, a więc pisaliśmy wszelkie pisma począwszy od odwołania od decyzji po pisma w toku postępowania sądowego składane w odpowiedzi na stanowiska ZUS, a także braliśmy udział w każdej rozprawie, czynnie zadając pytania zarówno świadkom, jak i stronom. Wygraliśmy sprawę przed Sądem Okręgowym w I instancji. Sąd Okręgowy podzielił w całości podnoszoną przez nas argumentację i przyznał naszemu Klientowi prawo do emerytury. Apelację od korzystnego dla naszego Klienta wyroku złożył ZUS, który także w II instancji poległ. Sąd II instancji podtrzymał w całości wyrok sądu I instancji i oddalił apelację. Przyjęta przez nas taktyka procesowa obroniła się także przed Sądem Apelacyjnym.

Orzeczenie stało się prawomocne a nasz Klient mógł cieszyć się pieniędzmi na swoim koncie 🙂