Pytanie o to czy warto założyć spółkę z o.o. spółkę komandytową bardzo często pada w rozmowach z Klientami, którzy albo rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej albo chcą ją zdywersyfikować.

Wyjaśniając od początku należałoby najpierw wyjaśnić, że taki „ twór” charakteryzuje się przede wszystkim tym, że w tego typu spółce komandytowej komplementariuszem, a więc tym wspólnikiem który bierze odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej i jednocześnie ją reprezentuje jest spółka z o.o.

Wracając do postawionego na wstępie pytania odpowiedź brzmi: TO ZALEŻY 😉

Ostatnio na ten temat rozmawiałam w ramach płatnej konsultacji prawnej ponad godzinę z Klientami, którzy obecnie przebywają za granicą ale chcą wrócić do Polski i zastanawiają się nad optymalną dla nich formą prowadzenia działalności gospodarczej.

Rozważaliśmy za i przeciw takiemu rozwiązaniu. Po rozmowie Klienci już wiedzą czy tak polecana przez ich znajomego forma prowadzenia biznesu (sp.  zo.o. sp. kom.) także jest optymalna dla nich, w ich sytuacji życiowej, zawodowej oraz planowanym modelu biznesowym.